Ontwerp zonder titel

Sinds mei 2018 moet ieder bedrijf voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U hebt uw privacy-zaken nog niet op orde?

 • AVG compliancy is méér dan een privacyverklaring!
 • U bent wel begonnen, maar nog niet klaar?
 • Gebrek aan tijd en specifieke kennis?

 

Het is onze missie om MKB-bedrijven praktisch en betaalbaar te ontzorgen, door de privacywet op pragmatische wijze in te regelen.
Per slot bent u druk genoeg met uw eigen werkzaamheden.

Aarzel dus niet langer, breng uw zaken op orde, zodat u:

 • netjes met de gegevens van uw klanten omgaat;
 • voldoet aan de eisen van uw afnemers;
 • aantoonbaar voldoet aan de AVG.

Een geruststellende gedachte om uw zaken goed geregeld te hebben;
>> geen risico meer op imagoschade, claims van afnemers of boetes.

Aanbod:
Een oriënterend gesprek verschaft u inzicht in de AVG‑vereisten, uw mogelijke risico’s en hoe deze te verhelpen.

Lees hieronder waartoe AVG verplicht en wat dit voor uw bedrijf betekent …

Schermafbeelding 2020-01-14 om 15.35.10

AVG & uw bedrijf

Wat houdt die nieuwe privacywet precies in?

Sinds mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Voor alle bedrijven en instellingen die gegevens van particuliere klanten, personeel, ZZP’ers, etc. registreren betekent dit nieuwe spelregels, hoe hiermee om te gaan.

In essentie betekent dit:

 • meer rechten voor die particulieren,
 • meer verplichtingen voor bedrijven en organisaties, en
 • meer sanctiemogelijkheden voor de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens)

Hiernaast vereist de wet dat u kunt aantonen dat u aan deze wet voldoet.

Het is dus niet genoeg om te constateren dat er binnen uw bedrijf 'nooit iets aan de hand' is. Het betekent dat u moet aantonen dat u uw werkprocessen hebt gecontroleerd en maatregelen hebt genomen, zodat er mórgen niets gebeurt.

IoT security

Wat betekent dat concreet?

Ieder bedrijf moet zich het volgende afvragen:

 1. Welke gegevens heb ik huis?   (over wie, welk doel, rechtsgrond, bewaartermijn, etc.)
 2. Heb ik die goed beschermd?   (beveiliging van opslag en uitwisseling)
 3. Zijn er externe (sub)verwerkers?   (bv. bij outsourcing, mailhosting, cloudsoftware)

Omdat ieder bedrijf een eigen werkwijze heeft, levert dat voor ieder bedrijf andere antwoorden op.

 

Niet overtuigd van nut en noodzaak van dit alles?
Trap niet in de valkuil van allerlei AVG-misverstanden.

En wat betekent dat voor úw bedrijf?

Het voldoen aan deze wettelijke eisen is voor veel bedrijven geen eenvoudige opgave.
Een analyse van uw specifieke bedrijfssituatie moet duidelijk maken welke risico’s u loopt en welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze te verhelpen.

Een concrete AVG-eis is dat u de nieuwe (verbeterde) situatie vervolgens vastlegt in een aantal verplichte documenten.
Zo ontstaat als het ware een ‘AVG-boekhouding’, waarmee u aantoonbaar voldoet aan de AVG.

 

Privacy Praktisch neemt u dit proces graag uit handen. Lees onder werkwijze hoe we dat aanpakken …

 

'Verplichte documenten'? Waar hebben we het dan over?  Voor wie écht geïnteresseerd is, het gaat om de volgende AVG-items:

Beschrijving van uw interne werkwijzen en maatregelen, waarmee de AVG binnen uw bedrijf zijn beslag krijgt. Een interne leidraad voor huidige en toekomstige verwerkingen.

Schermafbeelding 2020-01-14 om 15.35.10

Werkwijze

Data hangslot

Met gedegen (gecertificeerde) kennis kan Privacy Praktisch u snel en praktisch helpen om in de pas te lopen met de AVG, zonder dat dit uw organisatie een hoop tijd/geld kost. Een snelle analyse van uw bestaande werkwijze geeft een overall inzicht in de aard en omvang van uw evt. risico’s, waarna in overleg prioriteiten gesteld kunnen worden in de benodigde aanpassingen en de vraag wie deze uitvoert.

Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn o.a.:

 • Van wie slaat u gegevens op? (klanten, personeel, ZZP'ers)
 • Wat wisselt u uit met verwerkers? (boekhouders, cloudsoftware, leveranciers)
 • Hebt u uw gegevensstromen beveiligd? (e-mail, portal, netwerk, back-ups, etc.)

Uiteraard verzorgen wij de samenstelling van de noodzakelijke AVG-documenten (o.a. privacyverklaring, privacybeleid, verwerkingsregister, datalekprotocol, verwerkingsovereenkomsten, etc.).

Kosten

De complexiteit van de materie loopt per bedrijf sterk uiteen. Een oriënterend gesprek geeft u een eerste indruk van uw specifieke situatie en vormt de basis voor afspraken vooraf (fixed-price);
Geen open einde, geen verrassingen.

Voorstel

Graag brengen wij samen met u de noodzaak en de mogelijkheden in kaart in een oriënterend gesprek.
Dit is uiteraard vrijblijvend en zonder kosten.

Bel voor een afspraak!

Een oriënterend gesprek verschaft u inzicht in de AVG‑vereisten,
uw mogelijke risico’s en hoe deze te verhelpen.

Schermafbeelding 2020-01-14 om 15.35.10

Over Privacy Praktisch

Privacy Praktisch ondersteunt MKB-bedrijven bij het invoeren en beheren van gegevensbeschermingsprocessen.

Het is onze overtuiging dat dit niet uitsluitend gezien moet worden als een wettelijke verplichting.  Door te voldoen aan privacy wet- en regelgeving biedt u uw klanten, partners en medewerkers het vertrouwen en zekerheid dat hun gegevens veilig en zorgvuldig behandeld worden.  Privacy wordt zo een onderscheidend vermogen van uw organisatie.

 

We kunnen u helpen op het vlak van implementatie, analyse & advies en toezicht & controle (FG-functie).

 • Implementatie
  De fundering van uw AVG-compliancy. De analyse van uw bestaande werkprocessen brengt uw privacy risico’s in beeld. Met een helder plan van aanpak, inclusief concrete verbeterpunten, voldoet u in korte tijd aan de AVG-vereisten. De eerdergenoemde benodigde AVG‑documentatie is inbegrepen.
 • Analyse & advies
  Doen zich binnen uw bedrijf ontwikkelingen voor die een kritische AVG-blik vereisen of een diepgravende analyse (bv. DPIA), dan kunt u ook daarvoor bij ons terecht. Zie het als een update van uw bestaande AVG‑compliancy.
 • Externe Functionaris Gegevensbescherming (FG)
  Verplicht de AVG u een FG aan te stellen? Met een externe FG haalt u niet meer in huis dan u nodig hebt.
  Eenmaal thuis in uw specifieke situatie informeert, controleert en adviseert de FG, werkt aan bewustwording, fungeert als interne vraagbaak, betrokken bij datalek-afhandeling en onderhoudt desgewenst contact met de Autoriteit Personeelsgegevens.

 

Bent u op zoek naar een Privacy Consultant of wilt u aanvullende informatie? Wij kunnen u alles vertellen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Neem nu contact met ons op.

Gedegen kennis en een (gecertificeerde) privacy-opleiding stelt ons in staat om genoemde taken invulling te geven. Naast een achtergrond in kennisintensieve-/proces-gestuurde organisaties en een ruime ervaring met het opstellen en implementeren van gestructureerde veranderings- en verbeterings-processen.

Schermafbeelding 2020-01-14 om 15.35.10

AVG-misverstanden

Ook de verwerking van persoonsgegevens van de eigen werknemers, alle contactpersonen en ZZP’ers (= particulieren) vallen onder de AVG.

Dus, lees verder wat AVG voor uw bedrijf betekent …

Contact

Privacy Praktisch kan u snel en praktisch helpen om in de pas te lopen met de AVG.
Graag brengen wij in een oriënterend gesprek met u de noodzaak c.q. mogelijkheden in kaart. Dit is uiteraard vrijblijvend en zonder kosten.

Bel 06-4630 6831, stuur een e-mail of gebruik onderstaand contactformulier.

We horen graag van u.

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.
Je moet de voorwaarden accepteren.
Vink de captcha aan om te bevestigen dat je geen robot bent.

Privacy Praktisch
Van Heutszlaan 13
6711KK  Ede

Daniel Willems, CTPP
Privacy officer

Tel: 06-4630 6831
E-mail: info@privacypraktisch.nl

KvK 74026801
BTW-id NL002802857B83

Foto-DP-_MG_1606

Volg mij op: